Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisinin en başarılı uygulandığı yerlerin başında Girne gelmektedir. Girne’de bulunan kliniğimiz bebek sahibi olmak isteyen fakat bebek sahibi olamayan çiftlere uygulanan başarılı tüp bebek tedavi yöntemi ile umut ışığı oluyoruz. Tüp bebek tedavisi; doğurganlıkta meydana gelen sorunlar ile çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olabilmelerini sağlayan bir yöntemdir. Tüp bebek tedavisi birçok kişinin sandığının aksine vücutta doğal süreçler ile hamilelik yaşanır.

Bebek Sahibi Olmaya Yardımcı Olan Tedaviler

Tüp bebek tedavisi ilk kez 1978 yılında gerçekleştirilmiştir. İlk kez gerçekleştirildiği tarihten günümüze kadar çok defa değişikliğe ve gelişime uğramış bir yöntemdir. Günümüzde tüp bebek tedavisinde büyük gelişmeler kaydedilerek tedavide başarı oranı arttırılmıştır. Aynı zamanda gelişen teknoloji tüp bebek tedavisinin daha kolay uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Tüp bebek tedavisini yaptırmak isteyen çiftler kendilerine güvenmeli ve tedavi hakkında detaylı ve doğru bilgiler edinmelidir.

Tüp Bebek Nasıl Olmaktadır?

Bebek sahibi olamama durumunda hem erkekten kaynaklanan nedenler hem de kadından kaynaklanan nedenler olabilmektedir. Erkekte sperm kalitesinin düşük olması, sperm sayısının yetersiz olması genellikle erkeklerin kısır olma nedenlerindendir. Mikroenjeksiyon kullanarak üremeye yardımcı olacak tedavilerde sadece tek bir sağlıklı sperm hücresine gereksinim vardır.

Tüp Bebek Tedavisinin Aşamaları

Bir tüp içerisinde yumurta hücresi ile sperm hücresinin tüp içerisinde döllenmesine tüp bebek tedavisi denilmektedir. Döllenen yumurta alınarak anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu işlemin ardından döllenmiş olan yumurta bir bebeğin anne karnında büyümesi gibi her açıdan büyür ve gelişir. Bu da herhangi bir bebeğin dünyaya gelmesi gibi normal hamilelik sürecinin devam etmesi ile gerçekleşir. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce ve tedavi sırasında bazı aşamalar bulunmaktadır.

Hormonal Uyarım: Anne adayının yumurtalıklarında yeni bir yumurta üretilmesini uyarmak için hormonal ilaçlar verilir. Mümkünse tedavinin başarı oranını arttırabilmek için birden fazla yumurta üretilmesi istenir. Hormonal desteğin tamamlanmasının ardından transvajinal ultrason uygulanır. Ultrason yumurtalıklara yakından bakılabilmesini sağlamaktadır.

Yumurtaların Toplanması: Bir sonraki aşamada olgunlaşan yumurtalar toplanır. Bu işlem sırasında herhangi bir rahatsızlık hissedilmemesi için ise genel anestezik maddeler kullanılır. Yumurtaların toplandığı gün içerisinde erkekten de yumurtalar ile çalışılması için sperm örneği istenir.

Dölleme: İşlemlerin ardından anne adayından alınmış olan yumurtalar ile baba adayından alınmış olan sperm örnekleri döllenir. Döllenme işleminin ardından döllenen yumurta laboratuvarda elde edilmiş kültür içerisinde on altı ila yirmi saat arasında bekletilerek kültürlenir.

Embriyo Transferi: İşlemin bu aşamasında kaliteli embriyolar kültür ortamında alınıp anne adayının rahmine yerleştirilir. Embriyoların rahme yerleştirilmesi süreci üç ya da beş gün sürebilmektedir.

Tüp Bebek Nasıl Yapılıyor?

Tüp bebek tedavisinin aşamalarından da görülebileceği gibi doğal bir hamilelik sürecinin gerçekleşebilmesi için gerek vücut dışındaki çalışmalardır. Tüp bebek tedavisinde anne adayı ile baba adayından alınan yumurta ve spermlerin birbirlerine karıştırılması yapılır. Karışımın oluşması büyük oranda işlemin başarılı olma yüzdesini arttırır. Ortalama 20 gün süren bu süreç bazı durumlarda 16 gün kadar da sürebilir. Kısa veya uzun olabilecek bir bekleme süresi mutlaka olacaktır. Tedavinin başarılı olabilmesi için anne adayı ve baba adayı sağlık kontrolleri yapılmış olmalıdır.

Başarılı bir tedavi yapılması için Girne tüp bebek merkezi tarafından bütün kontroller ve bütün analizler yapılır. Anne ve baba adayları için bu kontrol ve analizlerin detaylı yapılması işlemin başarı oranına çok büyük etkileri bulunur. Tedavinin başarılı olması kişilerin sağlık durumu, anne adayının rahminin durumu, anne ve baba adayının yaşı son derece önemlidir. Bunun yanı sıra tedavi olunan klinikte kullanılan ekipmanların kalitesi de önemlidir. Kliniğin doğru seçilmesi ve hekimin doğru seçilmesi tüp bebek tedavisi için oldukça önemli kriterlerdir. Girne tüp bebek merkezinde kullanılan ekipmanlar, hekim ve tüm sağlık çalışanlarına gönül rahatlığı ile başvurabilirsiniz.

Tüp Bebek Tedavi Sürecinin Anne ve Baba Adayları Tarafından Anlaşılması

Tüp bebek tedavisi bebek sahibi olmak isteyip olamayan çiftlerin, bebek sahibi olabilmek için başvurdukları bir yöntem olması ile uzun ve zorlu bir süreç yaşanabilmektedir. Kadınların doğurganlığının azalacağı bazı durumları sıralamak gerekirse:

 • Erken dönemde gelişimi önleyecek olan rahim sorunları.
 • Yumurtanın kaliteli olarak üretimini zorlaştıran hormonsal kısıtlama.
 • Doğal yollar ile hamile kalınabilmesinin zorlaştığı fallop tüplerinin hasara uğraması veya tıkanıklık olması.
 • Endometriyozis.
 • Teşhis konulmayan doğurganlık sorunları.
 • Erkeklerde de görülebilecek olan doğurganlığı olumsuz etkileyecek bazı sorunlar şöyle sıralanabilir:

 • Sperm sayısının azlığı.
 • Sperm hareketliliğinde azlık.
 • Sertleşme kalitesi ve gücünde oluşan problemler.
 • Kistik fibrozis durumu.
 • Testislerde travma meydana gelmesi.
 • Hem kadının hem de erkeklerin doğurganlık sorunlarına neden olabilecek sorunları bulunabilir. Kadın ya da erkeğin kendi vücudunda oluşan sorunu kabul etmesi kişisel olarak zor bir süreçtir. Bu süreçte kişi sorununu kabul etmeli ve kendisinde kusur bulmamalıdır. Hem erkek bireyler hem de kadın bireyler özgüvenli ve tedavi süreci hakkında yeterince bilgi sahibi iken bu süreç başlamalıdır. Tüp bebek tedavisi sancılı ve uzun bir süreçtir. Kadının erkeği ya da erkeğin kadını suçlaması için bir neden bulunmamaktadır. Eşler bu süreçte birbirlerine olabildiğince destek olmalı ve bu tedavi sürecinde ellerinden geleni yapmalıdırlar.

  Anne ve Baba Adaylarının Tüp Bebek Tedavi Sürecinde İzleyecekleri Yol Nedir?

  Anne ve baba adayları ilk olarak güvendikleri bir hekim ve klinik ile tanışarak tüp bebek tedavisine adım atar. Tüp bebek alanında uzmanlaşmamış bir hekim ile çalışılmamalıdır. İstenilen uzman ile tanışma aşamasının ardından anne ve baba adayları bir takım sağlık kontrollerinden geçirilecektir.

  Sağlık kontrollerinin yapılmasının hemen ardından ise normal adet döngüsünün düzenlenebilmesi için bir takım ilaçları anne adayı alır. İlaç tedavisi tüp bebek tedavisinin başarısı için hayati önem taşımaktadır. Anne ve baba adayının her ikisi de günlük olarak enjeksiyon olacaktır. İlaç tedavisi süreci genel olarak iki hafta kadar sürmektedir.

  İlaç tedavisinin sonrasında ise yumurta tedarik edilebilmesi için uygun olunup olunmadığına bakılır. Bu süreçte ise yumurta uyarıcı hormon olan FSH kullanılacaktır. Yumurtalıkların yumurta üretebilmelerinin arttırılması için bu adım atlanmamalıdır.

  Bu aşamanın ardından sürecin nasıl ilerlediği kontrol edilip, analizi yapılır. Analiz yapılması ve bu sürecin izlenmesi işlemlerin yolunda gidip gitmediğinin garanti edilebilmesi için kan tahlili ve ultrason gibi tetkikler yapılır. Sürecin hızlandırılması istenildiği takdirde ek olarak hormon alınabilir.

  Bu aşamanın ardından yumurtalar toplanır. Çok uzun sürmeyen ve sanıldığının aksine daha az rahatsız edici, kolay olan bir işlemdir. Yumurtaların toplanmasının ardından baba adayının spermleri alınır. Laboratuvar ortamında sperm ve yumurtanın birleşmesi sağlanır. Birleştirme işleminin ardından kültür içerisinde yumurta ve spermin döllenmesi beklenir.

  En son ise döllenmiş olan embriyo anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu işlem bir tüp veya bir sonda kullanılarak gerçekleştirilir. Oldukça hızlı, acısız ve kolay olan bir işlemdir. Genel olarak kişiye anestezi uygulanmaz. Tedavi bu şekilde tamamlanarak gebeliğin devam etmesi beklenir ve anne adayına yardımcı olunur. Bazı durumlarda birçok nedene bağlı olarak gebelik gerçekleşmeyebilir. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından ise tedavi süreci tekrar başlatılır.