Tesa Tese Mikro Tese

Bir kişinin spermasında heç sperma olmaması vəziyyəti bir çox fərqli dəyişik səbəblər ilə ortaya çıxa bilər. Bu səbəblərin bir qismi tıxalı olan sperma kanallarına bağlıdır. Bu kimi vəziyyətlərdə xayalarda sperma istehsalının olması ilə birlikdə bu spermalar kanallarda olan tıxanma səbəbiylə məni yolu ilə çölə atılamamaktadır. Belə vəziyyətlərdə tıkanıklıklara bağlı sperma olmaması vəziyyətindən söz edilir. Tıxanıqlığa bağlı azospermi faktlarında incə bir iynə köməyi ilə və ya testis toxumaları içərisinə girilərək kiçik hissəciklər alınır və bu hissəciklər içərisində spermaların etmək nisbəti% 100 'e yaxındır.

Digər bir tərəfdən tıxanıqlığa bağlı olmayan səbəblərdə isə xayalarda sperma istehsalı və heç olmamaqdadır ya da müəyyən qisimlərdə çox məhdud sayda olmaqdadır.

Testis toxumaları içərisində minlərlə kiçik balon bənzəri strukturlar var. Bu strukturların içərisində sperma istehsalı fərqli mərhələlərdə davam edər. Bəzi tübüllerde heç istehsal olmayabilirken, bəzilərində isə az sayda sperma tapıla. Spermaların cərrahi üsullar ilə aramanması vəziyyəti ilə testislərin dəyişik bölgələrindən alınan çox sayda parçacıq araşdırıldığı zaman sperma hüceyrələri tapıla. Mikroskopik TESE üsulu ilə bu kimi vəziyyətlərdə spermaları əldə etmə şansı böyük nisbətdə artırılmaktadır. Spermasında heç sperma olmayan kişilərdə isə, əməliyyat mikroskopları istifadə testislərindən sperma əldə etmək üçün edilən bu əməliyyatlarda, sperma olan sahələr daha asan təyin olunaraq spermalar əldə edilə bilməkdədir.

Yumurtalıqlar (testisler) ümumi anestezi altında açılaraq araşdırılır. Bu üsullarla sperma istehsalı olan bölgələr daha yaxşı seçilə bilər və alınan toxuma miqdarları daha az olduğundan çox sayda alandan parçalar alınar. Alınan bu toxumalar laboratoriykyrenia embriyologlar tərəfindən kəsilərək kanalların içinə tökülə bilmiş ya da vurulmuş olan sperma hüceyrələrinin ayıklanarak Mikroenjeksiyon əməliyyatlarında istifadə edilməkdədir.

Bu üsulun üstünlüklərini sıralayacaq olsaq: Yumurtaların mikroskop altında araşdırılması nəticəsində sperma tapma nisbəti da yüksəlməkdə və çox daha çox sayda sperma hüceyrəsi əldə edilə bilməkdədir. Əvvəllər istifadə texnikalarla isə sperma hüceyrələrini tapma şansı 30-40% arasında dəyişən ikən, indiki vaxtda istifadə edilən bu texniki ilə sperma hüceyrəsi tapma nisbəti% 60-70 civarlarına çıxmaqdadır.

Əhəmiyyətli olan bir başqa mövzu isə xəstənin testislərində meydana gələcək olan toxuma itkisinin köhnə üsullara görə 70 qat daha az olması vəziyyətidir. Bu sayədə, əməliyyatda testislərin görəcəyi zərər minimuma indirgenmekte, salgılanmakta olan testosteron hormonunun qandakı səviyyəsini azaldacaq əməliyyatlardan kaçınılmıştır.

Mikroskop altında edilən bu üsulların bir digər üstünlüyü isə, testicles bəsləyən damar strukturlarına zərər verilmədən kəsi yapılabilme vəziyyətidir. Bu səbəblərdən ötəri əməliyyat sonrasında meydana gələ biləcək yan təsirlər azaltılmaktadır. Çoxlu biyopsi üsuluyla müvəffəqiyyətli oluna bilməmiş və Klinefelter sindromu kimi genetik səbəblərə bağlı olaraq sperma yoxluğu çəkməkdə olan kəslərdə bu üsul tətbiq olunaraq% 60ının üzərində bir sperma hüceyrəsi tapa şansı əldə edilə bilməkdədir.