Lazer ilə Qönçələnmə

Yumurtanın və döllənmə mərhələsindən sonra yaranan embrionun ətrafında qoruyucu bir zar var. Bu zara zona pellucida adı verilməkdədir.

Bu pərdənin bir çox əhəmiyyətli vəzifəsi vardır. Ən əhəmiyyətliləri bunlardır:

Yumurtanın tozlanmasında (Fertilizasyon) və embrionun bəslənmə və inkişafında rol alır. Polispermiye önləyər; yəni yumurta bir sperma ilə döllendikten sonra bu zar başqa spermaların yumurta içersine girməsini qarşısını alır. Embrionu qoruyar və bütövlüyünü təmin edir. Transfer edilən embrionların ətrafındakı zar, blastokist mərhələsinə gəldiyində özbaşına partlamaqdadır və ya delinmektedir. Buna Hatching deyilməkdədir. Pərdənin delinmesiyle birlikdə blastokist pərdənin xaricinə çıxaraq endometrium toxuması ilə birbaşa təmas etməkdə və yapışma əməliyyatı reallaşmaqdadır. Bəzi hallarda bu hadisənin çətinləşdiyi və ya gerçekleşemediği düşünülməkdədir.

Balon körpə uygulamarında embrion transferi edilmədən əvvəl embrionun ətrafındakı xarici pərdənin inceltilmesi və ya tam olaraq deşilməsi əməliyyatına Assisted Hatching deyilməkdədir. Zona pellucida'da açılacaq bir dəlik, təbii hatching'i asanlaşdırır. Bu əməliyyatı hazırlamaqda məqsəd embrionun yapışma şansını (implantasiya) artırmaqdır. Xüsusilə qaytarılıb həll embrioların xarici zarlarına bu əməliyyatın edilməsi şərtdir.

Assisted Hatching Əməliyyatı müxtəlif üsullarla edilə bilər (mexaniki, turşu tyroide istifadə edərək və ya lazerlə). Bizim Mərkəzimizdə lazerlə Assisted Hatching edilməkdədir. Etibarlı və rahat bir texnikadır. Tətbiq müddəti çox qısadır (5-20 msn).

Laser şüası mikroskop obyektivindən keçib, fokuslandığı nöqtədə enerjisini zona pellucida makromolekülleri və zona pellucida'daki mayeyə verir. Termal təsir meydana gələr; Zona pellucida'da istilik artımına bağlı olaraq ərimə ibarətdir. Açılan dəlik düzgün məhdud və kontrolludur.