Fetal Azaldılması

Balon körpə müalicəsinin günümüzdəki ən əhəmiyyətli risklərindən biri də əkiz və daha çox körpənin dünyaya gəlməsidir. İndiki vaxtda köməkçi artıma texnikalarının inkişaf göstərməsi ilə çoxluq hamiləlik nisbətlərində da yüksək nisbətlərdə artım yaranmışdır. Yaşın irəliləməsi ilə birlikdə çoxluq hamiləlik riski daha da artım göstərməkdə. Xüsusilə 30 yaşını keçmiş kəslərdə çoxluq hamiləlik daha sıx görülməkdədir. Ana namizədi sonsuzluq ilə əlaqəli müalicə (xüsusilə balon körpə) görürsə çoxluq hamiləlik riski% 4 nisbətlərində. Tək körpə sahibi olmağı arzularken əkiz hətta üçük körpə sahibi olmaq kimi ailələr üçün gözəl bir duyğu ola bilər. Lakin çoxluq hamiləliklərin həm ana baxımından həm də doğulacaq körpələr baxımından çox ciddi sağlamlıq riskləri vardır. Çoxluq hamiləliklər ümumiyyətlə iki qrupa ayrılır.

Tək yumurta əkizləri və ayrı yumurta əkizləri olmaqla iki növ çoxluq hamiləlik vardır.

Tək yumurta əkizləri:
Adından də bəlli olduğu kimi bir tək yumurta və tək sperma döllendikten sonra bölünərək meydana gələr və görünüş baxımından bir-birinə çox bənzəyən iki körpə eyni anda dünyaya gəlir. Bunlar əkiz körpə olaraq adlandırılır. Bu körpələrə tək yumurta əkizləri deyilir. Bu Əkizləri bir dənə amniyon kisəsi və bir plesanta tapılar. Embrionunlar isə genetik olaraq eynidir. Əkizlər bir-birləri ilə genetik baxımdan eyni xüsusiyyətlərə sahib olur. Tək yumurta əkizləri edilən araşdırmalara görə görüntü baxımından və gender baxımından ümumiyyətlə hər zaman eynidir. Qan qrupları və həyata baxışları da demək olar ki, eynidir. Ekoloji faktorlar və bəslənmə şərtləri irəliləyən zamanlarda tək yumurta ikizlerinde bir sıra dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Genetik baxımdan eyni olmalarına baxmayaraq barmaq izləri fərqlidir. Ancaq bir-birinə çox yaxındır.

Ayrı yumurta əkizləri:
Bir-birindən fərqli yumurta və spermaların ayrı olaraq döllənməsi səbəbi ilə doğan körpələr ayrı yumurta əkizləri olaraq adlandırılır. Hər bir əkizin öz plesentası tapılar və öz amniyon mayeləri vardır. Genetik strukturları bir-birindən fərqlidir. Fərqli Cins təbiət və bir-birlərinə ümumiyyətlə heç bənzəməzlər. Bu Əkizləri genetik problemlərə digər əkizlərə nisbətən daha tez rastlana.

Çoxluq hamiləlik səbəbləri:
Çoxluq hamiləlik nisbətlərinin artmasında ananın yaşı əhəmiyyətli bir faktordur. Yaşın irəliləməsi ilə birlikdə çoxluq hamiləlik riski də artım göstərir. Irəli yaşlarda sonsuzluq müalicəsi görən qadınlarda balon körpə tətbiqi ilə yaşı daha gənc qadınlara görə çoxluq hamiləlik ehtimalı daha yüksəkdir.

Çoxluq hamiləlik və balon körpə məhsuldarlıq dərmanı və müalicəyə köməkçi üsullar:

Ümumiyyətlə balon körpə tətbiqlərində məhsuldarlıq məqsədi ilə istifadə edilən dərmanlar çoxluq hamiləlik ehtimalında artım göstərən əhəmiyyətli faktorlar arasındadır. Mikroenjeksiyon üsulunun inkişafı və transfer edilən embrion sayı məhdudlaşdırılmış olsa da balon körpə müalicəsinin ən əhəmiyyətli riski çoxluq gebeliktir. Bəzən həkim müvəffəqiyyəti tuta bilmək üçün çox embrion enjekte edə bilər və birdən çoxu tuta bilər.

Çoxluq hamiləlik üçün alına biləcək tədbirlər:
Balon körpə müalicə üsulu sınayan həkimin tətbiq etdiyi laboratoriya mühitində hamiləlik nisbətlərinin nə qədər olduğunu bilməsi və embrion dondurma üsulunda müvəffəqiyyətli olduğundan əmin olması və embrion qiymətləndirməsi baxımından mütəxəssis olması lazımdır. Balon körpə müalicələrində mərkəz seçərkən də hamiləlik nisbətlərini araşdırmaq və çoxluq hamiləlik nisbətlərinin nə səviyyədə olduğu haqqında məlumat sahibi olmaq çoxluq hamiləlik riskini minimuma endirmək baxımından əhəmiyyətlidir.