Embrion Dondurma

Balon körpə laboratoriyalarında 20 - 25 ildir tətbiq olunmaqda olan embrion dondurma və həll üsulu ilə son illərdə inkişaf etdirilən yeni texnikalar sayəsində çox daha yüksək nisbətlərdə hamiləliklər əldə etmək mümkün olmaqdadır.

Embrionlar kriyoprotektan adı verilən kimyəvi maddələr sayəsində qaytarılıb -196 ° C maye azot tankları içində kyreniama xüsusi bölgələrində saxlanarlar. İstəyə bu embrionları tərsinə tətbiq olunan əməliyyatlarla həll ana rəhminə transfer edilir. Maye azot içərisində bütün kimyəvi reaksiyalar və mobil fəaliyyətlər dayanmaqdadır. Bu vəziyyət bir növ mobil yuxu halıdır. Edilən təcrübi işlərdə embrionların maye azot içərisində uzun müddət sağlam bir şəkildə saklanabileceği göstərilmişdir.

Ünitemizde ümumiyyətlə 3. gün və 5.Gün embrion dondurma (vitrifkasyon) əməliyyatı aparılır. Dondurulan embrionların yaxşı keyfiyyətdə olması həll əməliyyatında embrionların canlı olaraq geri dönmə nisbətinə birbaşa təsir etməkdədir.

Hansı Hallarda Embrion Dondurma Olar?

  • Transfer əməliyyatından sonra geriyə qalan keyfiyyətli embrionlar məhv edilmək yerinə qaytarılıb təkrar transfer edilmək üçün saxlanıla bilər.
  • Dərmanlarla yumurtalıqların xəbərdar edilməsi əsnasında OHSS (həddindən artıq xəbərdar edilmə sindromu) riski olan qadınlarda bütün embrionları daha sonra istifadə edilmək üzrə dondurula.
  • Rahim içini saran endometrium toxumasının kifayət qədər gelişemediği hallarda.
  • Rahim içi cərrahı əməliyyat lazım olan hallarda.
  • Kemoterapi və ya radyoterapi tələb xərçəng müalicələrində əvvəl embrionları dondurula.