Embrion Donasyonu

Bir qadının öz yumurtaları istifadə hamiləlik əldə edilə bilməyəcəyi və kişinin də eyni şəkildə diaqnozu qoyulmuş, təsbit edilmiş bir səbəbdən ötəri yalnız sperma donasyonu yolu ilə körpə sahibi olunabileceği təsdiq cütlərə təklif bir üsul olmaqdadır.

Bu vəziyyətdə, sperma bankından bütün diaqnoz testləri edilmiş və təmin edilən, cütlərin fiziki xüsusiyyətləri ilə uyğunluğu təsdiq spermalar, donor yumurta Mikroenjeksiyon əməliyyatına tabe tutularaq əldə edilən embrion alıcı olan qadına transfer edilir. Bu əməliyyatın müvəffəqiyyət nisbəti% 75-80 civarındadır.

Embrion Donasyonu əməliyyatı əvvəli eynilə digər donasyon tətbiqlərində olduğu kimi ediləcək olan proqramın tibbi səbəbləri və bütün detalları ailələr ilə görüşülmelidir. Edilən bu danışıqlar sonrası cütlər embrion donasyonuna müalicəsinə qərar versələr alıcı olacaq olan cütlərin qiymətləndirilməsi əməliyyatlarına keçilər.

Alıcı olacaq olan qadın üçün bütün diaqnoz testləri edildikdən sonra embrion transfer müddətinə qədər, tibbi hazırlıqların mərhələsində və qadına istiqamətli istifadə ediləcək olan dərmanların tarifleri və ultrasəs təqiblər həyata keçirilir. Ediləcək olan embrion transferinin tarixi alıcı qadının da tibbi təqiblər əsas götürülərək müəyyən edilir və embrion transferi üçün alıcı ailəyə əvvəldən də xəbər verilir.